Đoàn thanh niên dự hội nghị chào mừng sinh Nhật Đoàn