Hội thi trải qua 3 phần thi: Thể dục đồng diễn, Trò chơi vận động và Bóng đá mini

Các cháu vinh dự được 2 giải: 

Giải kk: Thể dục đồng diễn

Giải ba: Trò chơi vận động